Контакти

Видавничий дім «Академперіодика»
01004, Київ 4, вул.Терещенківська, 4
тел.: (044) 234-75-54, факс: (044) 288-03-47

e-mail: druk@nas.gov.ua
 
Директор
Вакаренко Олена Геннадіївна, к.б.н.
тел.: 288-16-99, 239-64-93
e-mail: vakarenko@nas.gov.ua
 
Заст. директора з питань наукової та видавничої діяльності
к. геол. н. Радченко Анна Ігорівна
тел.: 239-65-05
e-mail: radchenko@nas.gov.ua
 
Заст. директора з загальних питань
Чирко Микола Іванович
тел.: 234-75-54
 
В.о. ученого секретаря
Болкотун Зоя Анатоліївна
тел.: 234-75-54
e-mail: bolkotun@nas.gov.ua
 
Головний технолог
Семеренко Ірина Станіславівна
тел.: 234-32-99
e-mail: semerenko.i@nas.gov.ua
 
Головний бухгалтер
Малетіна Ольга Іванівна
тел.: 288-03-47