Загальноакадемічні журнали Національної академії наук України

Доповіді Національної академії наук України

“Доповіді НАН України” публікують короткi повiдомлення про оригінальні і раніше не надруковані дослідження в галузі математики, природознавства і техніки, авторами яких є дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України. Журнал публікує також повідомлення наукових співробітників НАН України та закладів вищої освіти України, представлені дійсними членами та членами-кореспондентами НАН України з відповідної спеціальності.

Українська

Космічна наука і технологія

Започаткований у 1995 р. постановою Президії Національної академії наук України №307 від 28.12.1994 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:  серія КВ 23700-13540ПР від 21.11.2018.

Українська

Вісник Національної академії наук України

Щомісячний загальнонауковий журнал 
Заснований у жовтні 1928 року

Скорочена назва: Вісник НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ № 8923 від 01.07.2004

ISSN 1027-3239 (Print)
ISSN 2518-1203 (Online)
DOI  https://doi.org/10.15407/visn 

Українська

Science and innovations

Видання науково-практичного журналу Національної академії наук України «Наука та інновації» започатковано у 2005 році. Основну увагу приділено висвітленню проблем інноваційної політики в Україні, результатів перспективних досліджень та новітніх розробок інститутів Національної академії наук України, університетів та інших організацій, а також питань комерціалізації наукових проєктів і впровадження їх у виробництво.

Українська
Subscribe to Загальноакадемічні журнали Національної академії наук України