Радіофізика та електроніка

Назва журналу мовою оригіналу: 
Радіофізика та електроніка
Рік заснування: 
1996
ISSN (Print): 
1028-821X
ISSN (Online): 
2415-3400
Періодичність: 
4 рази на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

Перелік наукових фахових видань України: категорія "Б" (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020)

Галузь знань: природничі науки (фізико-математичні)

Спеціальності: 104 – "Фізика та астрономія", 105 – "Прикладна фізика та наноматеріали"

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика журналу:

 • Мікрохвильова електродинаміка
 • Поширення радіохвиль, радіолокація та дистанційне зондування
 • Радіофізика твердого тіла та плазми
 • Статистична радіофізика
 • Вакуумна та твердотільна електроніка
 • Мікрохвильова і терагерцова техніка
 • Прикладна радіофізика

Реферування / Індексування:

 • DOAJ
 • Google Scholar
 • Ulrichsweb
 • OAJI
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України
 • Український реферативний журнал "ДЖЕРЕЛО"
 • Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України (NASPLIB)
 • CrossRef

Сайт: http://re-journal.org.ua

ВД "Академперіодика" здійснює тиражування журналу з 2019 р. дотепер