Радіофізика і радіоастрономія

Назва журналу мовою оригіналу: 
Радіофізика і радіоастрономія
Рік заснування: 
1995
ISSN (Print): 
1027-9636
ISSN (Online): 
2415-7007
Періодичність: 
4 рази на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Радіоастрономічний інститут НАН України
Український комітет радіосоюзу

Перелік наукових фахових видань України: категорія "Б" (Наказ МОН України № 409 від 17.03.2020)

Галузь знань: природничі науки (фізико-математичні)

Спеціальності: 104 – "Фізика та астрономія", 105 – "Прикладна фізика та наноматеріали"

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика журналу:

 • Радіоастрономія і астрофізика
 • Радіофізика геокосмосу
 • Поширення, дифракція і розсіяння електромагнітних хвиль
 • Радіофізичні явища в твердому тілі і плазмі
 • Статистична радіофізика
 • Радіоспектроскопія
 • Антени, хвилеводи і квазіоптична техніка
 • Радіофізичні аспекти радіолокації, радіонавігації, зв'язку і дистанційного зондування
 • Фізичні основи електронних приладів
 • Електромагнітні явища в приладах, елементах і системах наукового приладобудування
 • Динамічний хаос у радіофізиці та електроніці
 • Прикладні аспекти радіоастрономії, радіофізики та електроніки
 • Історичні аспекти розвитку радіофізики та радіоастрономії

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Реферування / Індексування:

 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • Google Scholar
 • Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України
 • Український реферативний журнал "ДЖЕРЕЛО"
 • наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України (NASPLIB)
 • CrossRef

Сайт: http://rpra-journal.org.ua

ВД "Академперіодика" здійснює тиражування журналу з 2011 р. дотепер