Вісник астрономічної школи

Назва журналу мовою оригіналу: 
Вісник астрономічної школи
Рік заснування: 
2000
ISSN (Print): 
1607-2855
ISSN (Online): 
2411-6602
Періодичність: 
1 раз на рік
Засновники: 
Національний авіаційний університет
Міністерство освіти і науки України

ВД «Академперіодика» здійснював тиражування журналу протягом 2000–2003 років.