Каталіз та нафтохімія

Назва журналу мовою оригіналу: 
Катализ и нефтехимия
Рік заснування: 
1995
ISSN (Print): 
2412-4176
Періодичність: 
1-4 рази на рік
Засновники: 
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
Національний університет "Львівська політехніка"

ВД «Академперіодика» здійснював тиражування журналу з 2008 по 2011 роки.