Екотехнології та ресурсозбереження

Назва журналу мовою оригіналу: 
Экотехнологии и ресурсосбережение
Рік заснування: 
1960
ISSN (Print): 
2413-7723
Періодичність: 
6 разів на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут газу НАН України
Інститут вугільних енерготехнологій НАН України

ВД «Академперіодика» здійснював тиражування журналу з 1997 по 2006 роки.