Народна творчість та етнографія

Назва журналу мовою оригіналу: 
Народна творчість та етнографія (з 2010 року назва журналу мовою оригіналу «Народна творчість та етнологія»)
Рік заснування: 
1925
ISSN (Print): 
0130-6936
Періодичність: 
6 разів на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

ВД «Академперіодика» здійснював тиражування журналу з 2004 по 2006 роки в межах виконання  Програми підтримки журналів НАН України.