Геологія та корисні копалини Світового океану

Назва журналу мовою оригіналу: 
Геология и полезные ископаемые Мирового океана
Рік заснування: 
2005
ISSN (Print): 
1999-7566
Періодичність: 
4 рази на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
ДУ "Відділення морської геології і осадочного рудоутворення НАН України"

ВД «Академперіодика» здійснює видавничу підготовку та тиражування журналу з 2013 року по теперішній час в межах Програми підтримки журналів НАН України.