Засновники: Національна академія наук України; Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. Заснований в липні 1979 р. Свідоцтво про державну реєстрацію – КВ №190 від 09.11.1993. Тираж 200 прим. Періодичність – 6 випусків на рік. Мови: російська, українська, англійська. Формат 70´108/16.

Тематика журналу: теоретичні та експериментальні дослідження структури і властивостей моно- і полікристалів синтетичного алмазу і кубічного нітриду бору, тугоплавких сполук, високощільною кераміки і твердих сплавів, застосування їх в інструментальному виробництві.

У журналі представлені сучасні результати фундаментальних і прикладних досліджень, що стосуються виробництва, властивостей, і застосування надтвердих матеріалів. У ньому публікуються результати фундаментального дослідження фізико-хімічних процесів формування і зростання однокомпонентних, полікристалічних і дисперсних речовин, алмазних і алмазоподібних плівок; розробки методів безпосереднього і спрямованого регульованого синтезу надтвердих матеріалів і методів статичного, вибухової і епітаксіального синтезу цих матеріалів. На сторінках журналу обговорюються наступні пріоритетні розробки Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля: великі монокристали синтетичних алмазів; дрібне дроблення еліти і мікронні порошки синтетичних алмазів і ельбору; полікрісталли і композиційні надтверді матеріали на основі алмазу і ельбору; алмазні та твердосплавні різці для високоефективної обробки металів, свердління, обробки каменів, видобутку вугілля і геологічної розвідки; керамічні вироби; полірувальні пасти для високоточної оптики; сверхточная токарна обробка та полірування; технології точної механічної обробки металів, скла і кераміки. Статті охоплюють всі фундаментальні і технологічні аспекти синтезу, характеризації, вивчення властивостей цих матеріалів, методик і галузей застосування цих матеріалів.

Рубрики журналу:

  • Отримання, структура і якості
  • Інструмент, порошки, пасти
  • Дослідження процесів обробки
  • Листи до редакції

Сайт: http://194.44.28.202/ojs/index.php/STMJ