Мовознавство

Назва журналу мовою оригіналу: 
Мовознавство
Рік заснування: 
1967
ISSN (Print): 
0027-2833
Періодичність: 
6 разів на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

ВД «Академперіодика» здійснює тиражування журналу з 2001 року по теперішній час, в тому числі з 2005 року — в межах виконання  Програми підтримки журналів НАН України.