Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів

Рік заснування

Видається з 1993 р.

Засновник

Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису

Проблематика

– висвітлення різних аспектів вивчення історії та побутування рукописної книги, стародруків, спеціалізованих бібліотечних і архівних фондів з метою реконструкції історії книжкової культури України та світу;
– репрезентація наукових досліджень зі спеціальних історичних дисциплін, публікація документів, науково-довідкові та науково-інформаційні матеріали (огляди фондів, археографічні та бібліографічні описи, покажчики, повідомлення, рецензії);
– дослідження проблем зберігання, реставрації та консервації рукописних та книжкових фондів;
– розкриття питань створення автоматизованих технологій обробки, описування рукописів та книг і використання інформаційно-пошукових систем у бібліотечній і архівній справі

Мови видання

українська, англійська, польська.

Періодичність

4 рази на рік

Ідентифікатор друкованого медіа R30-02744

Категорія наукового фахового видання України – А

Web of Science Q3

Scopus Q3

DOAJ +

Вебсторінка: http://rksu.nbuv.gov.ua