Народознавчі зошити

Назва журналу мовою оригіналу: 
Народознавчі зошити
Рік заснування: 
1995
ISSN (Print): 
1028-5091
Періодичність: 
6 разів на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут народознавства НАН України

ВД «Академперіодика» здійснював тиражування журналу  у 2002 році та в період з 2009 року по теперішній час в межах Програми підтримки журналів НАН України.