Назва журналу мовою оригіналу: Народознавчі зошити
Категорія: Періодичні видання НАН України, співпраця ВД «Академперіодика» НАН України з якими триває нині
Рік заснування: 1995
ISSN (Print): 1028-5091
Періодичність: 6 разів на рік

Ідентифікатор друкованого медіа R30-02957

Категорія наукового фахового видання України: Б

Web of Science

Scopus

DOAJ

Засновники:
Національна академія наук України
Інститут народознавства НАН України

ВД «Академперіодика» здійснював тиражування журналу  у 2002 році та в період з 2009 року по теперішній час в межах Програми підтримки журналів НАН України.