Записки Українського мінералогічного товариства

Назва журналу мовою оригіналу: 
Записки Українського мінералогічного товариства
Рік заснування: 
2004
ISSN (Print): 
2218-7472
Періодичність: 
1 раз на рік
Засновники: 
Українське мінералогічне товариство

ВД «Академперіодика» тиражував журнал з 2008 по 2014 роки.