Порошкова металургія

Назва журналу мовою оригіналу: 
Порошковая металлургия
Рік заснування: 
1961
ISSN (Print): 
0032-4795
Періодичність: 
6 разів на рік
Засновники: 
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

ВД «Академперіодика» здійснює тиражування журналу з 2004 року по теперішній час.