Проблеми кріобіології та кріомедицини

Назва журналу мовою оригіналу: 
Проблемы криобиологии и криомедицины
Рік заснування: 
1985
ISSN (Print): 
2307-6143
ISSN (Online): 
2518-7376
Періодичність: 
4 рази на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

ВД «Академперіодика» здійснює тиражування журналу з 2014 року по теперішній час в межах Програми підтримки журналів НАН України.