Проблеми загальної енергетики

Назва журналу мовою оригіналу: 
Проблеми загальної енергетики
Рік заснування: 
1999
ISSN (Print): 
1562-8965
Періодичність: 
2 рази на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут загальної енергетики НАН України

ВД «Академперіодика» здійснював тиражування журналу у 2008 та 2010 роках, оновив художньо-технічне оформлення журналу у 2010 році.