Проблеми програмування

Назва журналу мовою оригіналу: 
Проблеми програмування
Рік заснування: 
1999
ISSN (Print): 
1727-4907
Періодичність: 
4 рази на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут програмних систем НАН України

ВД «Академперіодика» здійснює тиражування журналу з 1998 року по теперішній час.