Праці українського герпетологічного товариства

Назва журналу мовою оригіналу: 
Праці українського герпетологічного товариства
Рік заснування: 
2008
ISSN (Print): 
2310-9742
Періодичність: 
1 раз на рік
Засновники: 
Українське герпетологічне товариство

ВД «Академперіодика» здійснювала тиражування збірника у 2011 та 2013 роках.