Назва журналу мовою оригіналу: Science and innovations
Категорія: Загальноакадемічні журнали Національної академії наук України
Рік заснування: 2014
ISSN (Print): 2409-9066
ISSN (Online): 2413-4996
Періодичність: 6 разів на рік

Ідентифікатор друкованого медіа R30-01478

Категорія наукового фахового видання України: А

Web of Science Q4

Scopus Q3

DOAJ +

Засновники: National Academy of Sciences of Ukraine

Видання науково-практичного журналу Національної академії наук України «Наука та інновації» започатковано у 2005 році. Основну увагу приділено висвітленню проблем інноваційної політики в Україні, результатів перспективних досліджень та новітніх розробок інститутів Національної академії наук України, університетів та інших організацій, а також питань комерціалізації наукових проєктів і впровадження їх у виробництво.

З січня 2014 року по грудень 2020 року журнал видавався двома паралельними випусками: україномовна версія – «Наука та інновації» (ISSN 1815-2066 (print), ISSN 2413-497X (online) та англомовна версія – «Science and innovation» (ISSN 2409-9066 (print) ISSN 2413-4996 (online).

З січня 2021 року журнал видається англійською мовою «Science and innovation» (ISSN 2409-9066 (print) ISSN 2413-4996 (online).

Редакційна колегія журналу «Наука та інновації» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій та дотримується політики відкритого доступу.

В 2017 році англомовну версію журналу (ISSN 2409-9066) включено до наукометричної бази даних Web of Science (індекс цитування нових джерел Emerging Sources Citation Index, ESCI).

З липня 2019 року журнал «Science and innovation» (ISSN 2409-9066) входить до бази даних Scopus.

З 2014 року журнал входить до міжнародного каталогу журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ) та до бази даних Агентства CrossRef. Журнал має цифровий ідентифікатор DOI: україномовна версія «Наука та інновації»  – 10.15407/scin і англомовна версія «Science and innovation» – 10.15407/scine. Всім науковим публікаціям журналу, починаючи з 2005 року, надаються цифрові ідентифікатори DOI.

Крім того, видання зареєстровано в міжнародних базах даних EuroPub, Ulrich’s Periodicals Directory та Index Copernicus International; занесено до бази даних «Наукова періодика України»; матеріали цитуються у реферативному журналі «Джерело»; електронна копія випусків зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.