Космічна наука і технологія

Назва журналу мовою оригіналу: 
Космічна наука і технологія
Рік заснування: 
1995
ISSN (Print): 
1561-8889
ISSN (Online): 
2518-1459
Засновники: 
National Academy of Sciences of Ukraine

Започаткований у 1995 р. постановою Президії Національної академії наук України №307 від 28.12.1994 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:  серія КВ 23700-13540ПР від 21.11.2018.

Згідно з наказом МОН України від 17.03.2020 № 409, від 02.07.2020 № 886, від 24.09.2020 № 1188, від 26.11.2020 № 1471  щодо "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук і ступеня доктора філософії" журнал "Космічна наука і технологія" включено в категорію "А".

Журнал розрахований на фахівців у галузі космічної науки і техніки,  на тих, хто використовує космічні технології для різних застосувань, а також на закордонних читачів, які бажають ознайомитися з досягненнями ракето-космічної промисловості й космічної науки України. Цей журнал став гідним продовжувачем попередніх спеціалізованих видань, заснованих Національною академією наук України, таких як “Космические исследования на Украине” (1973-1984), “Космическая наука и техника” (1986-1992).

За 25 років свого існування журнал “Космічна наука і технологія” набув широкого визнання в Україні і за кордоном та значно сприяв розвитку космічних досліджень в Україні. Завдяки зусиллям редакції та редакційної  колегії на кінець 2019 року здійснено видання 25 томів журналу - 121 випуск, серед них 14 тематичних номерів та 19 додатків, в яких опубліковано понад 2050 наукових статей (30% підготовлені за участі зарубіжних авторів).

Тематика:
  • конструювання та виготовлення ракето-космічних комплексів  і космічних апаратів
  • наукове корисне навантаження космічних апаратів
  • системи керування космічними носіями та апаратами, динаміка та енергетика
  • дослідження Землі з космосу
  • космічна фізика та астрономія
  • космічна біологія та медицина
  • космічне матеріалознавство
  • космічний зв'язок, навігація  та інформаційні системи,
  • організаційні, освітянські, правові , економічні та філософські аспекти дослідження космосу
  • історія космічних досліджень

З 2015 року у підготовці журналу бере участь Українське регіональне відділення Міжнародної академії астронавтики.