Проблеми міцності

Назва журналу мовою оригіналу: 
Проблемы прочности
Рік заснування: 
1969
ISSN (Print): 
0556-171Х
Періодичність: 
6 разів на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України

ВД «Академперіодика» здійснює тиражування журналу з 1998 року по теперішній час, в тому числі в межах Програми підтримки журналів НАН України  — з 2004 року.