Термінологічний вісник

Назва журналу мовою оригіналу: 
Термінологічний вісник
Рік заснування: 
2011
ISSN (Print): 
2221-8807
Періодичність: 
1 раз на 2 роки
Засновники: 
Інститут української мови НАН України

ВД «Академперіодика» одноразово здійснив тиражування збірника в 2013 році № 2 (2013)  у двох частинах, тиражем по 150 прим. кожна.