Український ботанічний журнал

Назва журналу мовою оригіналу: 
Український ботанічний журнал
Рік заснування: 
1921
ISSN (Print): 
0372-4123
ISSN (Online): 
2415-8860
Періодичність: 
6 разів на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

ВД «Академперіодика» здійснював повний видавничий цикл з 1997 по 2012 роки.