Український хімічний журнал

Назва журналу мовою оригіналу: 
Український хімічний журнал
Рік заснування: 
1925
ISSN (Print): 
2708-129Х
Періодичність: 
6 разів на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сайт: 

Категорія Б

ВД «Академперіодика» тиражує журнал з 1997 року по теперішній час, в тому числі в межах виконання Програми підтримки журналів — з 2004 року.