Український географічний журнал

Назва журналу мовою оригіналу: 
Український географічний журнал
Рік заснування: 
1992
ISSN (Print): 
1561-4980
Періодичність: 
4 рази на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут географії НАН України
Українське географічне товариство

ВД «Академперіодика» тиражує журнал з 1998 року по теперішній час, в тому числі в межах виконання Програми підтримки журналів — з 2010 року.