Українська мова

Назва журналу мовою оригіналу: 
Українська мова
Рік заснування: 
2001
ISSN (Print): 
1682-3540
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут української мови НАН України

ВД «Академперіодика» здійснює тиражування журналу з 2002 року, підготовку оригінал-макета — з 2005 року. З 2006 року журнал видається в межах виконання Програми підтримки журналів. Оновлено художньо-технічне оформлення журналу.