Назва журналу мовою оригіналу: Химия и технология воды
Категорія: Періодичні видання НАН України, співпраця ВД «Академперіодика» НАН України з якими триває нині
Рік заснування: 1979
ISSN (Print): 0204-3556
Періодичність: 6 разів на рік

Ідентифікатор друкованого медіа R30-02274

Категорія наукового фахового видання України: А

Web of Science  Q4

Scopus

DOAJ

Засновники:
Національна академія наук України
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

ВД «Академперіодика» здійснює тиражування журналу з 2000 року по теперішній час, в тому числі з 2004 – в межах виконання Програми підтримки журналів.