Східний світ

Назва журналу мовою оригіналу: 
Східний світ
Рік заснування: 
1927
ISSN (Print): 
1608-0599
ISSN (Online): 
1682-5268
Періодичність: 
4 рази на рік
Засновники: 
Національна академія наук України
Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

ВД «Академперіодика» здійснював тиражування журналу протягом 2000—2001 років.