ВД «Академперіодика» продовжує акцію «Відкриваємо “Науку для всіх”» новою книгою Г.В. Фесенка «Птахи навколо нас». У популярному стилі висвітлено деякі найхарактерніші відносини, що існують між птахами і людиною. Автор навів результати власних спостережень і цікаві приклади цих відносин, відомі іншим дослідникам. Більшість оповідей містить і загальні дані про біологію певних видів птахів.

Книжка складається з двох розділів. Перший з них уміщує оповіді, зокрема, з описом деяких екскурсій автора в довкілля. Другий складено з нарисів, кожен з яких присвячено певному виду птахів. Більшість оповідей стосується масових видів, у кількох інших описано особливості існування червонокнижних видів. Значну увагу приділено поясненню можливих причин появи різних назв птахів, у т.ч. й латинських. Оповіді проілюстровано великою кількістю кольорових професійних фотографій.

Геннадій Васильович ФЕСЕНКО — вітчизняний професійний орнітолог. Народився в Києві 20 вересня 1955 р. Закінчив біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1977). Працює в Інституті зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України на посаді молодшого наукового співробітника. Науковий доробок автора становить майже 130 фахових праць і понад 50 науково-популярних публікацій. Коло наукових уподобань — це розроблення й удосконалення системи українських наукових назв птахів світу, фауністичні дослідження, сезонні перельоти птахів, охорона рідкісних видів.

Найвідомішими працями автора є: «Птахи фауни України: польовий визначник» (Київ, 2002; у співавторстві), «Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів» (Київ—Львів, 2007; у співавторстві), «Птахи садів і парків Києва» (Кривий Ріг, 2010), «Вітчизняна номенклатура птахів світу» (Кривий Ріг, 2018), «Різноманіття сучасної орнітофауни України» (Київ, 2022). Широко пропагує й поширює знання про птахів у засобах масової інформації, що засвідчує його інтернет-сторінка: https://pryroda.in.ua/fesenko/ «Світ птахів — світ натхнення».