«Наука України у світовому інформаційному просторі». Випуск 10

До ювілейного випуску увійшли статті, що були заплановані як доповіді на черговій науково-практичній конференції «Наукова періодика: традиції та інновації». Матеріали присвячено актуальній темі «видимості» наукової періодики у світовому науковому просторі та способам підвищення такої «видимості». Детально розглянуто механізми функціонування цифрових ідентифікаторів DОІ та заходи з забезпечення ними академічних періодичних видань.

Вступ

Вакаренко О.Г. Концептуальні засади формування сегмента видавничої продукції НАН України в електронному середовищі

Діденко Ю.В. Академічна наукова періодика в системі сучасної комунікації

Мриглод О.І. Елементи кількісного аналізу наукових періодичних видань

Тихонкова И.А. DOI (Digital object Identifier) для научных журналов. Практические советы небольшим издательствам

Радченко А.І., Яцків Т.М. Упровадження системи цифрових ідентифікаторів DOI: поступ і досвід

Добровська С.В. Наукометричні дослідження з напряму «Інтелектуальні та експертні системи» за реферативною базою даних «Україніка наукова»

Кириленко С.Е. Формування потоку науково-технічної інформації з напряму «Технології моделювання та оптимізації» за реферативною базою даних «Україніка наукова»

Кудим К.А., Новицкий А.В., Проскудина Г.Ю., Резниченко В.А. Статистика использования Научной электронной библиотеки периодических изданий НАН Украины

Язвинська М.В. Академічна періодика у каталогах НАН України: ретроспективний огляд, тенденції змін, проблеми

Болкотун З.А. З нагоди виходу десятого випуску загальноакадемічної книжкової серії «Наука України у світовому інформаційному просторі»

Про оформлення пристатейних списків посилань відповідно до вимог світових наукометричних баз

Про семінар «Наукометрія у фундаментальних та прикладних дослідженнях» (м. Київ, 20.11.2014)