Авторське право у видавничій діяльності наукових установ

Стаття «Авторське право у видавничій діяльності наукових установ» опублікована у другому цьогорічному номері загальноакадемічного журналу «Вісник Національної академії наук України». Авторами статті є директор ВД «Академперіодика» НАН України О.Г. Вакаренко і директор Центру досліджень інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України Ю.М. Капіца.
У статті розглянуто найактуальніші питання практичної діяльності наукових установ у царині захисту авторського права: майновим правам на наукові статті та монографічні видання й питанням взаємовідповідальності авторів, наукових установ і видавництв; вільному доступу до опублікованих наукових видань і ліцензіям вільного доступу до наукових публікацій; доступу до наукових видань на комерційних засадах і різним моделям забезпечення такого доступу; оцифруванню й наданню доступу до культурної спадщини. Надано конкретні пропозиції щодо вдосконалення регулювання та охорони авторського права, зокрема й для наукових установ НАН України.