Завершення формування проекту плану 2019 року

Шановні колеги!

Нагадуємо Вам, що 1 жовтня цього року спливає термін подання заявок на включення наукових журналів та рукописів наукових монографій і науково-популярних видань до видавничих проектів НАН України на 2019 рік.

Подання відповідних клопотань і робіт унормовано розпорядженням Президії НАН України від 08.02.2016 № 84 "Про затвердження Положення про порядок підготовки та випуску видавничої продукції НАН України за бюджетні кошти в межах Цільової комплексної програми "Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН України" http://www.nas.gov.ua/publications/consultation/Regulations/Documents/160208%20№%2084.pdf

Відповідно до вказаного розпорядження до Видавничого дому "Академперіодика" НАН України можна подавати:

  • заявки до Програми підтримки журналів НАН України;
  • заявки та рукописи до видавничих проектів: "Українська наукова книга іноземною мовою", "Наукові переклади", "Наука для всіх", "Біобібліографі вчених України", "Видатні вчені";
  • заявки та рукописи для підготовки та випуску довідкових видань, методичної літератури, фахових словників.

За умови своєчасного надходження необхідного пакету матеріалів ВД "Академперіодика" НАН України включає запропоновані роботи до проекту плану 2019 року, який надає на розгляд до Науково-видавничої ради НАН України та Президії НАН України.