Доповідь голови Науково-видавничої ради НАН України академіка НАН України Я.С. Яцківа

На сторінках загальноакадемічного журналу «Вісник Національної академії наук України» (№ 2. — 2018) оприлюднено стенограму доповіді голови Науково-видавничої ради НАН України академіка НАН України Я.С. Яцківа, виголошеної 1 грудня 2017 р. і присвяченої стану та перспективам наукової періодики НАН України. Акцент зроблено на питаннях, пов’язаних з публікаційною активністю науковців Академії та необхідності напрацювання комплексу заходів, спрямованих на підвищення наукового рівня періодичних видань Академії, окреслено шляхи оптимізації та удосконалення мережі наукових періодичних видань, обговорено стратегію і перспективи подальшого розвитку наукової періодики.
Опубліковано й два дотичних виступи, що прозвучали під час обговорення зазначених питань: директора ВД «Академперіодика» НАН України О.Г. Вакаренко й генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, члена-кореспондента НАН України В.І. Попика.