Розпорядження від 15.12.2020 № 636 "Про включення наукових періодичних видань НАН України до переліку фахових"

Підтримуючи рекомендацію МОН щодо включення наукових видань до бібліографічних баз даних, Президія НАН України розпорядженням від 15.12.2020 № 636 "Про включення наукових періодичних видань НАН України до переліку фахових" затвердила такі вимоги до видавців наукових періодичних фахових видань, що перебувають у підпорядкуванні НАН України.