Оновлено національний стандарт ДСТУ 7152 "Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках"

Нещодавно Державне Підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" ухвалило наказ  "Про прийняття та скасування національних стандартів" від 26.08.2020 № 198. Цим наказом на виконання Програми робіт з національної стандартизації на 2020 рік з 01.03.2021 скасовано чинність національного стандарту ДСТУ 7152:2010 "Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках" та ухвалено з наданням чинності від 01.03.2021 національний стандарт ДСТУ 7152:2020.

Осучаснений стандарт підготовлено ДУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" із залученням фахівців з інших установ. Він враховує положення міжнародних стандартів ISO 8:1977 Documentation. Presentation of periodicals (Документація. Оформлення періодичних видань), ISO 18:1981 Documentation. Contents list of periodicals (Документація. Cторінка змісту періодичних видань), ISO 215:1986 Documentation. Presentation of contributions to periodikals and other serials (Документація. Оформлення статей у періодичних та інших серіальних виданнях).

Оновлений стандарт поширюється на публікації у періодичних і продовжуваних виданнях, зокрема у текстових наукових, науково-практичних журналах і збірниках наукових праць, оприлюднених у традиційному паперовому та / або електронному (на спеціалізованих носіях чи у мережі Інтернет). Стандарт визначає положення щодо складу, порядку подання й розміщування елементів їхнього редакційно-видавничого оформлювання.
Стандарт призначений для редакційних підрозділів наукових установ і закладів вищої освіти, видавців, організацій, які випускають періодичні та продовжувані видання, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування, організаційно-правових форм господарювання й форм власності.

На відміну від попередньої версії цей стандарт ураховує вимоги до укладання розширених відомостей про авторів з поданням їхніх унікальних авторських ідентифікаторів, а також зазначення цифрових ідентифікаторів наукової публікації DOI.