Президія НАН України затвердила Положення про періодичне видання НАН України

ПОСТАНОВА № 227 від 23.06.2021
Про затвердження Положення про періодичне виданняНаціональної академії наук України, їхнього переліку та примірного ліцензійного договору на використання твору

Повна версія >>>