Відкриваємо «Науку для всіх»

Наступною книгою із серії "Наука для всіх", яку ми пропонуємо для ознайомлення, стала "Біогеоміка. Екосистеми світу в структурі біосфери"

У книзі розглянуто принципи організації екосистем, біогеомів, структуру біосфери за єдиною схемою для екосистем гідросфери та суходолу. Глобальні зміни, що відбуваються в біосфері, пов’язані зі створенням людиною антропогенних техно-, урбо- й агроекосистем, роль яких дедалі зростає.