Відкриваємо «Науку для всіх»

 У «Що розповідають та приховують археологічні пам’ятки» М.В. Роздобудько взяв за мету зацікавити читачів в тому, що відбувається в археології Середнього Подніпров’я. У книзі всю інформацію про події на цих теренах подано у хронологічному порядку від доби верхнього палеоліту й аж до XVII століття. Видання містить ілюстрації й фотографії зі знахідками та локаціями, що значно унаочнюють текст і сприяють розумінню того, про що розповідає автор.  

Книга може бути цікава для школярів та їхніх вчителів, а також буде корисною для студентів-археологів та небайдужих людей, які займаються цією наукою або популяризують її.