Пішов з життя перший директор Видавничого дому «Академперіодика» НАН України

Леонід Федорович народився 10 серпня 1938 року у місті Мерефа Харківської області. Закінчивши 1955 року середню школу в Івано-Франківську, вступив на радіофізичний факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Після закінчення університету, від 1961 до 1986 року працював у наукових установах Академії: у Інституті фізики та Інституті математики. 1980 року захистив дисертацію, здобувши ступінь кандидата фізико-математичних наук.

1986 року Леонід Федорович перейшов на роботу до Науково-організаційного відділу Президії Академії наук України і пов’язав життя із видавничою справою. 1994 року він став ученим секретарем Науково-видавничої ради НАН України. 1995 року, коли внаслідок економічної кризи в Україні під загрозою опинилось існування академічної періодики, Л.Ф. Куртенок став одним з ініціаторів створення Спеціалізованої друкарні наукових журналів при Президії НАН України й очолив цю новостворену установу. Леонід Федорович за короткий час організував ремонт приміщення, закупівлю та налагодження необхідного поліграфічного обладнання, сформував трудовий колектив, що забезпечило вихід у світ першої друкованої продукції менше ніж за рік.

Основні етапи становлення та поступу Спеціалізованої друкарні, розширення спектра й обсягів її робіт, перетворення у Видавничий дім «Академперіодика» НАН України Леонід Федорович виклав у книзі спогадів «Нариси історії Видавничого дому «Академперіодика», яка побачила світ 2012 року і на сторінках якої знайшлось місце для доброго слова на адресу кожного працівника й колеги.

Передавши управління Видавничим домом наприкінці 2007 року О.Г. Вакаренко, Леонід Федорович не полишив ні науково-видавничої справи, ні «Академперіодики». Він продовжив працювати на посаді провідного наукового співробітника, надаючи консультативну та практичну допомогу редакціям наукових журналів та авторам наукових праць, своїм наступникам і колегам.

Співробітники ВД «Академперіодика» щиро вдячні Леоніду Федоровичу за його увагу, небайдужість до роботи й життя кожного члену колективу, мудрі поради, лагідну вдачу та заснування традицій нашої установи.

Світла йому пам’ять!