Відкриваємо «Науку для всіх»

Книга, у якій популярно викладено відомості про екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи, радіонуклідне забруднення довкілля, зокрема про міграцію радіонуклідів Дніпровим каскадом до Чорного  моря, не втратила актуальності й зараз. Особливу увагу на її сторінках приділено впливові опромінення на флору і фауну, на порушення у живих організмах, які виникають унаслідок йонізувального опромінення, зокрема віддалених його наслідків. Автор книги понад 20 років присвятив радіоекологічним дослідженням водойм 30-кілометрової зони відчуження, тож книга насичена оригінальним і надзвичайно цікавим фактичним матеріалом. Авторські світлини унаочнюють викладене.

Але викладений цей матеріал легко й доступно, тож може зацікавити й збагатити знаннями широке коло читачів.