Наука України у світовому інформаційному просторі. Випуск 15

Вийшов друком 15-й випуск загальноакадемічної серії "Наука України у світовому інформаційному просторі".

Цього року оновленно склад редакційної колегії випуску, до якої увійшли такі поважні науковці:

Я.С. ЯЦКІВ
академік НАН України, голова Науково-видавничої ради
НАН України — головний редактор серії

О.В. ГАРАЩУК
д-р біол. наук, професор Університету ім. Карла Ебергарда
(м. Тюбінген, Німеччина), голова Німецько-українського
Академічного товариства

Л.А. ДУБРОВІНА
член-кор. НАН України, генеральний директор Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського

І.М. МРИГЛОД
академік НАН України, директор Інституту фізики конденсованих
систем НАН України, член Координаційної ради НАН України
з питань інформатизації

В.П. СОЛОВЙОВ
д-р екон. наук, заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії
науки ім. Г.М. Доброва НАН України", керівник Центру інновацій
та технологічного розвитку НАН України

відповідальним секретарем серії призначено

З.А. БОЛКОТУН
в. о. ученого секретаря ВД "Академперіодика" НАН України