Видання НАН України включено до наукометричної бази Scopus

У березні 2019 року наукометрична база Scopus (ELSEVIER) повідомила про початок індексування «Українського географічного журналу» https://ukrgeojournal.org.ua/ від першого номера 2019 року.

Видавничий дім «Академперіодика» НАН України є виготовлювачем цього журналу, засновниками і видавцями якого є Національна академія наук України та Інститут географії НАН України. 

«Український географічний журнал» входить до Програми підтримки журналів НАН України. Він має сучасний веб-ресурс, створений на основі розробленого у ВД «Академперіодика» НАН України шаблона сайта наукового періодичного видання, та отримує цифрові ідентифікатори об’єкта DOI на всі наукові статті.

Щиро вітаємо науковий журнал, його головного редактора академіка НАН України Л.Г. Руденка, редакційну колегію та редакцію з визнанням їхньої праці і важливим для вітчизняної науки здобутком!