Як коректно перекласти науковий ступінь, вчене звання чи посаду англійською?

Це питання часто чуємо від колег і співробітників редакцій наукових періодичних видань НАН України. Воно актуалізувалось у зв’язку із необхідністю входження до наукометричних баз і постійного представлення у мережі Інтернет англомовних метаданих до наукових статей, уміщених у періодичних виданнях.

Тому ВД «Академперіодика» НАН України звернувся по допомогу до Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. Ми одержали кваліфіковану консультацію та переклад найуживаніших звань, посад, ступенів англійською мовою від І.І. Рахманової, заступника директора з наукової роботи Центру, та щиро вдячні їй за допомогу.

Радимо усім нашим періодичним виданням за потреби послуговуватися цим перекладом