Входження загальноакадемічного журналу до Directory of Open Access Journals

Загальноакадемічний журнал «Доповіді Національної академії наук України» включено до міжнародного каталогу журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Засновником журналу є Національна академія наук України, а видавцем і виготовлювачем — Видавничий дім «Академперіодика» НАН України.

Журнал «Доповіді Національної академії наук України» має сучасний веб-ресурс, створений за шаблоном сайта наукового періодичного видання, розробленим у ВД «Академперіодика», отримує на усі статті цифрові ідентифікатори об’єкта DOI, входить до Переліку наукових фахових видань України.

Щиро вітаємо головного редактора журналу академіка НАН України А.Г. Наумовця, редакційну колегію та редакцію «Доповідей НАН України» із таким потрібним кроком у просуванні наукових здобутків українських учених у світовий інформаційний простір!