Загальноакадемічний журнал «Наука та інновації» (Science and Innovation) НАН України включено до наукометричної бази Scopus

Нещодавно Компанія Elsevier офіційно повідомила, що загальноакадемічний журнал «Наука та інновації» (Science and Innovation) взято для індексування до наукометричних продуктів цієї компанії з 2019 року. Тобто йдеться про включення ще одного видання НАН України до наукометричної бази Scopus.

Компанія Elsevier зазначила, що журнал «Наука та інновації», підготовку і випуск якого здійснює ВД «Академперіодика» НАН України, відповідає усім формальним критеріям та вимогам до наукових періодичних видань.

Важливо, що журнал «Наука та інновації» вже включено до наукометричної бази Web of Science Core Collection, тому він отримав категорію А переліку наукових фахових видань МОН України.