Монополізованість періодики НАН України хіміко-біологічного спрямування

На сторінках журналу "Вісник Національної академії наук України" (№ 10 — 2019) опубліковано статтю Радченко А.І., Коваль Н.В. «Монополізованість періодики НАН України хіміко-біологічного спрямування»

Стаття тематично є продовженням матеріалу «Як оцінити широту аудиторії наукового періодичного видання?», раніше опублікованого у «Віснику НАН України» (2018, № 9). Як і в попередній публікації, оцінювання авторської аудиторії наукового журналу і його рівня монополізованості було виконано на основі обчислення індексу Херфіндаля–Хіршмана з визначенням кількісного розподілу авторів кожного видання за афіліацією (офіційним місцем роботи). Попередня публікація характеризувала журнали Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, засвідчивши для більшості з них практично повну монополізацію з боку установи-засновника. У цій статті наведено відповідні параметри для журналів Секції хімічних і біологічних наук НАН України за той самий період (2015–2017 рр.). Показано, що розглянуті журнали хіміко-біологічного спрямування містять значно більше публікацій великих авторських колективів, висвітлюють результати досліджень загалом меншої кількості наукових установ, однак при цьому половина з них має середній і низький рівень монополізації.
Ключові слова: науковий журнал, індекс Херфіндаля–Хіршмана, монополізованість наукового видання, афіліація, широта авторської аудиторії.

Повний текст