Новини академічного книговидання

На сторінках журналу «Світогляд» випуск 5 у рубриці Новини академічного книговидання» головний редактор Видавничого дому «Академперіодика» Радченко А.І. знайомить читачів із новинками, присвяченими культурі та мистецтвознавству, серед яких «Історія української музики» у семи томах, «Стрілецькі пісні для чоловічого і мішаного хорів», багатотомник «Етнографічний образ сучасної України», «Усні народні оповідання українців-переселенців Лемківщини, Холмщини, Підляшшя та Надсяння: жанрово-тематична специфіка. Художні особливості» (автор Леся Халюк), збірник наукових праць «Українці-русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку».

Повний  текст