Методичні рекомендації щодо впровадження цифрових ідентифікаторів у видавничий процес для періодичних видань Національної академії наук України

Методичні рекомендації призначені надати допомогу всім зацікавленимв одержанні цифрових ідентифікаторів для наукових публікацій. В основу рекомендацій покладено практичний досвід фахівців Видавничого дому «Академперіодика» та Передплатного агентства «Укрінформнаука». Це третє видання містить теоретичний і практичний матеріал, доповнений та доопрацьований з урахуванням загальних змін і новацій CrossRefщодо вимог до видань.

Рекомендації стануть у пригоді працівникам видавничих підрозділів наукових установ і співробітникам редакцій наукових періодичних видань

Методичні рекомендації щодо впровадження цифрових ідентифікаторів у видавничий процес для періодичних видань Національної академії наук України